-Network Packet Manipulation sistemleri
Birleştirme (Aggregation)
Disk ikizleme (Mirroring)
Filtreleme
Yük dengeleme
Tünel İşleme
-100G, 10G ve 40Gb desteği
-Bir adet  100Gb port CFP2 – LR4  1U içinde 10G’lik 48 adet porta kadar veya 40G’lik 24 adet porta kadar
-1U içinde 32 adet porta kadar 100G Packetbroker (4.çeyrek itibariyle)