Devir siber zorbalık devri

İnternet, cep telefonu, sosyal ağlar ve benzeri teknolojiler üzerinden maruz kalınan zorbalık ve taciz gibi olayları kapsayan siber zorbalık aldı başını gidiyor. Ipsos/Reuters, yaptığı bir anketle dünyada ve Türkiye’de kavramın geldiği noktayı ve algılanışını gözler önüne serdi. 

Ipsos/Reuters anketine göre, dünya çapında ailelerin yüzde 10’undan fazlası çocuklarının siber zorbalıkla karşılaştığını bildirirken, dörtte bire yakın bir bölümü de bu çeşit bir zorbalığa maruz kalan birilerini tanıdığını belirtiyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlası siber zorbalığın diğer taciz türlerinden bir farkı olup olmadığını sorguluyor.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında olan Keren Gottfried’a göre elde edilen veriler, global bazda herkesin siber zorbalığa karşı gösterdiği tepkinin bir yansıması. Gottfried, bu araştırmayı alanında bir ‘ilk’ olarak tanımlarken, siber zorbalığın sınırlarını çizmek açısından da bir rehber olarak nitelendiriyor.

Gottfried’a göre bundan sonra konuyla ilgili yapılacak araştırmalar, siber zorbalıkla ilgili artan bir duyarlılık eğilimi olup olmadığını gösterecek ve ebeveyn duyarlılığı konusuna dikkat çekecek.

Konuyla ilgili yapılan çevrimiçi ankete 24 ülkeden 6 bin 500 çocuğun ebeveynlerini temsilen 18 binden fazla yetişkin katıldı. Katılanların yüzde 60′ına göre siber zorbalığın en yaygın aracı Facebook ve benzeri sosyal ağlar. Mobil cihazlar ve çevrimiçi sohbet odaları da yüzde 40’lık paylarla sosyal ağları izliyor.

Rapor, siber zorbalığa karşı duyarlılığın da yüksek olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların üçte ikisi siber zorbalık kavramı konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtirken, konuyla ilgili bir şeyler duyduğunu veya okuduğunu iletiyor.

Endonezya’dan ankete katılanların yüzde 91’i siber zorbalık hakkında bilgisi olduğunu belirtirken, onu yüzde 87 ile Avustralya izliyor. Polonya ve İsveç de sıralamanın devamında yerini alıyor.

Siber zorbalık hakkında bilgisi olanların oranı Suudi Arabistan’da ise sadece yüzde 29 iken, Rusya’da oran yüzde 35. Olayların en fazla yaşandığı ve gençler arasında artan intihar eğilimiyle bağlantılı olduğu düşünülen ABD’de ise siber zorbalık hakkındaki bilgi oranı yüzde 82.

Hindistan’da ailelerin yüzde 32’si çocuklarının bir siber zorbalıkla karşılaştığını bildirirken, bu oran Brezilya’da yüzde 20, Kanada’da ve Suudi Arabistan’da yüzde 18, ABD’de yüzde 15.

Fransa ve İspanya’dan katılan aileler ise, kendi çocukları veya etraflarında kişilerin siber zorbalıkla en az karşılaştığını söyleyenler.

Türkiye’de durum ne?

Aynı araştırmaya göre siber zorbalık hakkında bilgi oranı Türkiye’de yüzde 50. Yani araştırmaya katılanların yüzde 50′si bu konuyu görmüş, okumuş veya hakkında birşeyler duymuş.

Türkiye’de yüzde 22′lik bir kesim siber zorbalığın var olan siber zorbalık karşıtı yaptırımlarla önünün alınabileceği kanısında. Evde herhangi bir çocuğun siber zorbalıkla karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna Türkiye’den katılımcıların yüzde 88′i ‘Hayır hiç karşılaşılmadı’ yanıtını veriyor.

Türk katılımcıların yüzde 80′i Facebook gibi sosyal ağlarda rahatsız edici tavırlarla karşılaşıldığı bilgisini verirken, Türkiye özelinde bu oran mobil telefon veya diğer mobil cihazlarda yüzde 39. Çevrimiçi sohbet odalarında oran yüzde 55, e-postada yüzde 41, çevrimiçi anlık mesaj sisteminde yüzde 46 ve diğer web sitelerinde yüzde 45.

Araştırmanın detayları için ipsosglobaladvisor.com adresine göz atabilirsiniz.