Dell DR Serisi disk yedekleme ve felaketten Kurtarma çözümleri

Diske yedekleme cihazını, koruma altına alınmış veri havuzu şeklinde kullanarak üretim verilerinin korunması için gereken zaman ve depolama alanını asgari düzeye indirin. Dell DR Serisi cihazlar veri onarımı ve bütünlüğünü güvence altına almak suretiyle, karşılaşabileceğiniz en zorlu yedekleme ve yıkım onarım süreçlerinin üstesinden gelmenize olanak tanır. Çok daha hızlı bir yedekleme ve geri yükleme zamanı sağlarken gitgide büyüyen veri setleri için gerek duyulan depolama alanını azaltır.

DR Rapid teknolojisi ile bağlantılı olarak yerleşik block-based tekilleştirme ve sıkıştırma özelliğini kullanan DR4100, DR6000 ve DR2000v sizlere aşağıdaki hususlarda yardımcı olur:
• Yedeklemelere yönelik depolama alanı ihtiyacını azaltır.
• Yedekleme verilerinin diskte ve çevrimiçi halde daha uzun süre kalmasına imkan tanır.
• Yedeklemelerde teyp kullanımına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.
• Ağ üzerinden felaketten kurtarma sitelerine gönderilen veri miktarını asgari düzeye indirir.

Kolay ve uygun fiyatlı çözümler
DR Serisi sistemleri, hem fiziksel hem de sanal konfigürasyonlarda kullanılabilen, oldukça etkin ve yüksek performanslı disk bazlı yedekleme ve onarım cihazlarıdır. DR Serisi cihazların konuşlandırılmaları ve yönetilmeleri oldukça kolay olup, eşsiz ve üstün bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) imkanı sunmaktadır. Yenilikçi sistem yazılımı ve herşey dahil lisanslama modeli sayesinde en uygun düzeyde işlevsellik yakalanmakta ve ilerleyen dönemlerde özelliklere yönelik olarak üst sürüme geçilmesiyle ilgili gizli maliyetlerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktadır. Sezgisel uzaktan kurulum ve yönetim özelliklerini bünyesinde barındıran DR Serisi cihazlar, oldukça basit kurulum süreçlerine sahiptir.Tüm bunlara ilaveten, geniş bir yelpazeye yayılan kullanılabilir kapasite noktaları sayesinde küçük işletmeler, uzak ofis ortamları ve daha büyük kurumlara yönelik ayarlamalar için de ideal çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tekilleştirmenin gücünden yararlanın
Dell’in yenilikçi tekilleştirme ve sıkıştırma teknolojisini kullanan DR Serisi sistemler 15:1 oranına kadar veri azaltım seviyelerini yakalamada yardımcı olmaktadır. Verilerde gerçekleşen bu azaltım, çok daha fazla veri depolamasının, aynı kaplama alanı içerisinde çok daha uzun süre tutulabilmesi anlamına gelmektedir.

Disk yedekleme hedef havuzu olarak da işlev gören DR Serisi sistemleri, yüksek çıktılı yedekleme işyükü iletimini kotaracak ve tüm tekilleştirme ve sıkıştırma operasyonlarını inline konumda gerçekleştirecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Söz konusu yaklaşım sayesinde, yedekleme ve onarım performansı üzerindeki etkiler asgari düzeye indirilmektedir.Geleceğin özelliklerini bünyesinde barındıran hızlı ve uygun fiyatlı veri azaltımı

Sunulan İmkanlar:
• Tekilleştirme ve sıkıştırma kullanımı sayesinde yedekleme depolama maliyetleri 17$/GB seviyesi kadar düşük bir seviyede gerçekleştirimektedir.
• Herşey dahil lisanslama (replikasyon, DR Rapid iyileştirmeleri ve ileri dönemde yazılımda yapılacak iyileştirmeler) sayesinde toplam sahip olma maliyeti (TCO) düşmektedir.
• Standart disk ve teyp ile karşılaştırıldığında felakatten kurtarma sürecinin çok daha ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
• WAN trafiğini 20 katından fazla azaltmak suretiyle felaketten kurtarma hazır bulunuşluğunu artırmaktadır.
• Yerleşik (built-in) yazılım emniyet tedbirleri (software safeguard) sayesinde veri koruması daha da güçlendirilmektedir.
• Bünyesinde veri koruma donanım özelliklerini de barındırmaktadır (NVRAM, surface scans, RAID6 depolama, hot spares).

Kapsamlı bir ölçeklenebilirlik elde edin
DR4100 ve DR6000, Dell PowerVault MD 1200 genişletme rafları kullanarak esnek ve kesintisiz kapasite artırımı imkanı sunmaktadır. DR4100 cihazları 2.7TB’dan başlayıp iki adet MD 1200 genişletme rafı kullanarak (RAID sonrası) kullanılabilir kapasitenin 81TB’a kadar ölçeklendirilebilmektedir. Daha büyük kurumlara yönelik olarak kullanılabilen DR6000 ise 9TB’dan başlayıp, (RAID sonrası) kullanılabilir kapasitenin 180TB’a kadar büyüyebilmektedir. Söz konusu, büyüdükçe öde modeli, işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artırmanıza imkan verirken, yedekleme iş akışında karşılaşabileceğiniz zorlukların hafifletilmesinde de  sizlere yardımcı olmaktadır.

DR Serisi cihazlarına yedeklenen veriler - DR2000V için sekiz, DR4100 için 32 veya DR6000 için 64 adet sanal paylaşım veya konteyner olacak şekilde kullanılmaktadır. DR cihaz yazılımı, baz birim ve tüm genişletme raflarının mevcut kapasitesini otomatik olarak parçalara ayırmak suretiyle kullanıcının önceden depolama alanı ayırmaksızın çalışmasına olanak tanımaktadır.

Küçük, uzak veya şube ofislerin tamamına hitap eden ideal sanal cihaz
DR2000V, herhangi bir ilave donanım yatırımı gerektirmediğinden küçük, uzak veya şube ofislere yönelik maliyet etkin bir veri koruma imkanı sağlayan, oldukça cazip bir çözüm olarak sunulmaktadır. Söz konusu kusursuz yazılım çözümü, tekilleştirme, sıkıştırma, replikasyon ve gelişmiş veri koruma da dahil olmak üzere fiziksel bir DR cihazının sağladığı tüm faydaları aynen sağlamaktadır.

DR2000v, yerel veri koruma ve onarım sağlanmasını teminen uzak yerleşkede uygulamaya alınmaktadır. DR2000v, felaketten kurtarma amaçlı olarak, tekilleştirilmiş verileri, eş düzeyli DR4000/41000/6000 cihazlarına uzaktan replike etmektedir. 1, 2 veya 4TB kapasite noktası halinde (azami 8 adet konteynırla) birlikte sunulan DR2000v, bir veya on lisans içeren paketler halinde sipariş edilebilmektedir.

İş sürekliliğinin getirdiği faydalardan yararlanın
Diske yedekleme yapan cihazların sağladığı en önemli faydalardan biri herhangi bir olağanüstü durum vuku bulduğunda veri onarımı yapabilmelerinde saklıdır. Tekilleştirme ve sıkıştırma yapmak suretiyle depolama alanından tasarruf sağlanarak çok daha büyük miktarda veri, çok daha uzun süreyle çevrimiçi olarak saklanabilmekte ve işletmeler bir yandan onarım için harcadıkları zaman ve onarım noktası hedeflerini (RTO ve RPO) tutturabilirken, bir yandan da yatırım maliyetleriyle idari maliyetlerini düşürebilmektedirler.

DR Serisi replikasyon işlevselliğinin kullanılması sayesinde veritekilleştirmenin beraberinde getirdiği faydalar, kurum çapında genişletilebilmekte ve böylelikle çok bölgeli ortamlara yönelik eksiksiz bir yedekleme ve felaketten kurtarma çözümü sağlanmaktadır. Bir DR cihazından ötekine sadece tekilleştirmiş verinin replike edilmesi sayesinde şebeke bant genişliği gereksinimleri azaltılmakta ve onarım zamanı optimize edilebilmektedir.

Replikasyon sayesinde, teyplerin kuruluş dışına taşınmasıyla ilgili operasyonel maliyetler ortadan kaldırılarak, felaketten kurtarmaya yönelik çok daha yüksek bir tolerans seviyesi yakalanabilmekte bir yandan da işlemin yoğun olmayan saatlere denkgelecek şekilde programlanabilmesi mümkün olmaktadır. Veriler, replikasyonun gerçekleşmesi esnasında replikasyon verilerine kıyasla önceliklendirilerek optimal yedekleme pencerelerinin güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Dell, DR Serisi yazılımı v3.1’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, tekli veya çoklu konteynırların ana sistemden birincil bir hedefe ve akabinde de ikincil bir hedefe replike edilmesine olanaktanıyan kademeli bir replikasyon özelliği eklemiştir. Müşteriler, buna ilaveten, başlangıç replikasyon konfigürasyonu esnasında, kaynaktaki yedekleme verilerinin felaketten kurtarma bölgesindeki cihaza transferinde harici bir depolama aygıtı kullanan replikasyon yerleştirme olanağından faydalanmak suretiyle zaman ve bant genişliğinden tasarruf sağlayabilmektedirler.

Yönetim kolaylığı
DR serisi yazılımın bir parçasını oluşturan grafiksel kullanıcı arayüzü, Global View, DR4100 veya DR6000’nin de bir parçası olarak sunulmakta olup, sistem istatistikleri, donanım ve yazılım uyarıları, depolama kapasitesi/tasarrufu ile sistem ve yazılım sürümleri de dahil olmak üzere önemli sistem bilgilerini de içeren DR fiziksel ve sanal cihaz ağlarına yönelik genel bir bakış sağlamaktadır.

Global View, yöneticilere, 64 DR cihaza kadar olan bir ağı, tek bir ekran üzerinden kurum çapında kesintisiz bir durum gösterimi halinde takip edebilmekte, DR Serisi cihaz yazılımı donanımın sorunsuz işleyip işlemediğini otomatik olarak izleyebilmekte ve sistem yazılımının bütünlüğünü doğrulayabilmektedir. Kritik öneme sahip donanım ve yazılım sorunları anında bilgilendirme yapılabilmesini teminen eposta yoluyla gönderilebilmektedir.

İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek esneklik
DR Serisi sistemler özel amaçlı olarak üretilmiş yedekleme hedef cihazları olup, tekilleştirme ve sıkıştırma işlevlerini yerine getirmek üzere özel olarak tasarlanmışlardır. Bu amaç doğrultusunda optimize edilmiş ürünler, Dell NetVault Backup ve vRanger’ın yanı sıra Symantec® NetBackup® ve Backup Exec®, CommVault® Simpana®, Veeam, EMC Networker, IBM TSM, Oracle RMAN, CA ArcServe, Hewlett Packard® Data Protector®, Bridgehead®, Amanda® ve Atempo Time Navigator1 gibi geniş bir yelpazeye yayılmış sektörün önde gelen yedekleme yazılım çözümlerini de desteklemektedir.

Özellik DR4100 DR6000 DR2000v
Form faktörü 2U 2U Mevcut Değil
Dahili depolama Dedike diskler üzerinde Redundant işletim sistemi
depolaması (şase içinde) 12 adet 3.5” sürücü,
Near Line SAS–donanımsal RAID 6
konfigürasyonu (11 sürücü + 1 hot spare)
Dedike diskler üzerinde Redundant işletim sistemi
depolaması (şase içinde) 12 adet 3.5” sürücü, Near
Line SAS–donanımsal RAID 6 konfigürasyonu (11
sürücü + 1 hot spare)
Sanal cihazı host eden sunucuda bulunan
depolama disklerini kullanır (VMware ESXi (5.0,
5.1veya 5.5), Microsoft Hyper-V (2008R2, 2012,
2012R2)
DR Rapid protokol desteği Node başına 1adet Network Daughter
kart opsiyonu: 4-port 1GbE (base-T)
veya 2 port 10GbE (base-T or SFP+) + 2
port 1GbE. İlave olarak 1 adet opsyionel
add-on NIC: 2 port 1GbE (base-T) veya
2 port 10GbE (base-T or SFP+).
Node başına 1adet Network Daughter kart
opsiyonu: 4 port 1GbE (base-T), veya 2 port
10GbE (base-T or SFP+) + 2 port 1GbE, or 4
port 10GbE (SFP+). İlave olarak 1 adet
opsyionel add-on NIC: 2 port 1GbE (base-T)
veya 2 port 10GbE (base-T or SFP+).
2 x 1GbE port
Sistem Yönetimi iDRAC 7 Enterprise iDRAC 7 Enterprise Mevcut Değil
Fiziksel Ölçüler 2U RAC-monte edilebilir şase veya 29.72”
(75.5cm) D x 18.99” (48.24cm) G x 3.44”
(8.73cm) Y, sunucu kapağı eklenmiş halde
2U RAC-monte edilebilir şase veya 29.72” (75.5cm) D
x 18.99” (48.24cm) G x 3.44” (8.73cm) Y, sunucu
kapağı eklenmiş halde
Mevcut Değil
Rack Ağırlığı 32.5kg, (71.5lbs.), azami konfigürasyon 32.5kg, (71.5lbs.), azami konfigürasyon Mevcut Değil
Lisans kapasite noktaları 5 post-RAID konfigürasyonunda mevcuttur:
2.7TB (41TB logical)5
5.4TB (81TB logical)5
9TB (135TB logical)5
18TB (270TB logical)5
27TB post-RAID (405TB logical)5
4 post-RAID konfigürasyonunda mevcuttur:
9TB (135TB logical)5
18TB (270TB logical)5
27TB (405TB logical)5
36TB (540TB logical)5
3 post-RAID konfigürasyonunda mevcuttur:
1TB, 2TB ve 4TB9
Her bir DR4X00, 32 adet DR2000v lisansa
kadar destek verebilmektedir. Her bir DR6000,
64 adet DR2000v lisansa kadar destek
verebilmektedir
Genişleme birim kapasitesi 9TB post-RAID (135TB logical)5
18TB post-RAID (270TB logical)5
27TB post-RAID (405TB logical)5
9TB post-RAID (135TB logical)5
18TB post-RAID (270TB logical)5
27TB post-RAID (405TB logical)5
36TB post-RAID (540TB logical)5
Mevcut Değil
Güç kaynağı 750 W (redundant güç kaynağı) 1100 W (redundant güç kaynağı) Mevcut Değil
Voltaj 100 VAC’dan 240 VAC’a kadar, otomatik
kademeli, 50Hz’den 60Hz’e kadar
100 VAC’dan 240 VAC’a kadar, otomatik kademeli,
50Hz’den 60Hz’e kadar
Mevcut Değil
Isı Yayılımı 2891 BTU/saat (azami) 2891 BTU/saat (azami) Mevcut Değil
Model E13S Serisi E14S Serisi Mevcut Değil
Azami throughput değeri 7.5TB/saat6 RDA (Rapid Data Access) ile;
3.9TB/saat7
22TB/saat Rapid NFS/Rapid CIFS3 ve RDA ile 1.4TB/saat RDA veya OST10 ile
Yedekleme yazılımı
sertifikaları
Dell AppAssure 5.x (Sadece Archive
Repository desteği), NetVault Backup,
vRanger; CommVault Simpana; Symantec
Backup Exec ve NetBackup; CA
ARCserve; EMC Networker; Veeam; IBM
TSM; Oracle RMAN; HP Data Protector;
Bridgehead; Amanda, Atempo Time
Navigator
Dell AppAssure 5.x (Sadece Archive
Repository desteği), NetVault Backup,
vRanger; CommVault Simpana; Symantec
Backup Exec ve NetBackup; CA
ARCserve; EMC Networker; Veeam; IBM
TSM; Oracle RMAN; HP Data Protector;
Bridgehead; Amanda, Atempo Time
Navigator
Dell AppAssure 5.x (Sadece Archive
Repository desteği), NetVault Backup,
vRanger; CommVault Simpana; Symantec
Backup Exec ve NetBackup; CA
ARCserve; EMC Networker; Veeam; IBM
TSM; Oracle RMAN; HP Data Protector;
Bridgehead; Amanda, Atempo Time
Navigator


3 RDA, Rapid NFS veya Rapid CIFS, 10GbE ve çoklu yedekleme veya terminal sunucu bağlantıları kullanılırken beklenen performans
5 Tüm kapasite değerleri Base 10 (yani, 1TB= 1,000,000,000,000 bytes) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Mantıksal kapasitede (logical capacity) toplamda ortalama 15:1 tekilleştirme rasyosu baz alınmıştır.
6 Kaynakta tekilleştirme yapılırken Rapid Data Access (RDA),10Gb Ethernet, çoklu yedekleme veya terminal sunucuları ve azami genişletme rafı eklentileri kullanılarak elde edilen azami throughput.
7 Kaynak taraf tekilleştirme ve sekiz adet eş zamanlı yedekleme terminali kullanılarak elde edilen throughput.
8 Genişletme birimi baz birim büyüklüğünden büyük veya eşit olmalıdır, gerek duyulan genişletme rafı lisansının da kurulumunu gerektirmektedir.
9 Kaynak gereksinimleri: 4 adet sanal CPU çekirdeği, 8GB RAM, VM kapasitesine ek olarak 200GB.
10 4 adet terminal x 2 adet stream kullanılarak DR2000v için elde edilen throughput.

Uçtan Çekirdeğe Kadar Koruma – DR2000v yazılım bazlı sanal cihaz, sizlere yerel ofiste veya şube lokasyonlarında bulunan verileri kolaylıkla koruma altına alma esnekliği sunmaktadır.
Ölçeklenebilirlik – DR6000 ile iki PB’tan fazla bir mantıksal kapasite alanı kazanabilirsiniz (15:1 dedupe rasyosu baz alınmıştır).
Büyüdükçe öde modeli genişleme – İki adet (DR4100) veya dört adet (DR6000) Dell PowerVault MD1200 genişletme rafına kadar desteklenmektedir (RAID sonrası 9TB, 18TB, 27TB veya 36TB boyutunda kullanılabilir kapasite şeklinde sunulmaktadır).

Dell DR Rapid Teknolojisini kullanarak yedekleme faaliyetlerinizi hızlandırın

DR Rapid, her cihazla birlikte standart olarak sunulan, uyumlu eklerden (plug-ins)oluşan bir set vasıtasıyla erişilebilen bir teknoloji olup, DR Serisi’nin öne çıkan özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu uyumlu ekler Dell tarafından tasarlanmış olup müşteri sunucuları veya Dell DR Serisi cihazlara bağlanan medya sunucuları üzerinde kurulabilmektedir. Kaynak bazlı tekilleştirme kullanmak suretiyle performansı en iyi şekilde kullanmakta ve Symantec OST (OST’ye yönelik RDA), Dell NetVault Backup ve vRanger (NVBU’ya yönelik RDA ve vRanger) ile NFS veya CIFS (Rapid NFS/Rapid CIFS2) kullanan yedekleme uygulamalarını desteklemektedir.

DR Rapid’in en birincil avantajı, özgün birtakım veri öbeklerini cihaza göndermeden evvel, bellek tahsis etmek ve sağlama (hash) hesaplamaları gerçekleştirmek suretiyle terminal ya da medya sunucusunun, tekilleştirme sürecinin kaynağı olmasına imkan vermesi ve böylelikle de genel performansı arttırmasıdır.

DR Rapid, Symantec’in Açık Depolama Teknolojisi (Open Storage Technology) (OST’ye yönelik RDA) ile birlikte Symantec Backup Exec veya NetBackup’ı desteklemektedir. Dell NetVault Yedeklemeye yönelik RDA, yedekleme ve replikasyon yönetiminin en iyi şekilde kullanılmasını teminen, verilerin uzak ofis kopyalarının listelenip kütüğe loglanması olanağını sağlayarak daha derin bir bütünleşme olanağı sunmaktadır. DR Rapid, NFS ve CIFS protokolleri kullanan yedekleme uygulamalarına hitaben, NFS ve CIFS - Rapid NFS ve Rapid CIFS’e yönelik olarak sektörün ilk kaynak taraflı tekilleştirmesini bünyesinde barındırmaktadır. Rapid NFS ve Rapid CIFS de tıpkı diğer DR Rapid uyumlu ekleri (plug-ins) gibi ya terminal sunucularında ya da medya sunucularında bulunmak suretiyle 22TB/saat3 seviyesine kadar çıkılmasına yardımcı olabilmektedir.

Veri merkezinizin gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmemesini sağlayın
DR Serisi cihazlar, depolama maliyetlerini düşürmek, riskleri hafifletmek ve altyapıdaki karmaşıklığı azaltmak suretiyle disk bazlı korumayla ilgili tüm hesaplamaları baştan aşağıya değiştirmektedir. Dell DR Serisi cihazlar yedekleme sürecini hızlandırıp kolaylaştırarak bilgi onarımlarının işletmenin ihtiyaçlarını zamanında karşıyalacak şekilde uygun ve yanlışsız bir halde ulaştırılmasının güvence altına alınmasında yardımcı olmaktadır.

DR Serisi bünyesinde yer alan tekilleştirme ve sıkıştırma özellikleri, Dell’in veri koruma vizyonunun temel taşını oluşturan teknolojilerdir. Gelecekte de aynı mimari içerisinde üretilecek olan ürünlerde aynı tekilleştirme ve sıkıştırma özelliklerinin daha da geliştirilmesine devam edilecektir.

Yanıtları bulun
BT karmaşasını ve BT maliyetlerini düşürmenin, yaşanan yetersizlikleri ortadan kaldırmanın yolu BT ve işletme çözümlerinizde Dell Hizmetlerini kullanmaktan geçer. Dell Hizmet ekibi sizlerin ihtiyaçlarına bütüncül bir bakış açısıyla bakarak, veri koruma çözümlerinizi, işletmenizin ortamı ve şirket hedefleriniz çerçevesinde tasarlar. Tüm bu esnada kendini kanıtlamış teslim yöntemlerinden, yerel başarı unsurlarından ve en düşük TCO4. ile ilgili kapsamlı bilgi uzmanlık alanından yararlanır.