BÜYÜK VERİLER (BIG DATA)
Veri trafiğinde yaşanan muazzam büyüme şebeke/ağ faaliyetlerinin (network activity) ve konfigürasyonların gerçek zamanlı analizini ve takibini (monitoring) gerekli kılmaktadır.

BULUT BİLİŞİM
Şebekelerin gitgide dinamik hale gelen yapıları, şebeke konfigürasyonlarının ve veri akışının sürekli olarak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde taranmasını gerekli kılmakta  olup tehditlerin ve olası zafiyetlerin tespit edilmesi bu şekilde mümkün olmaktadır.

MOBİLİTE
Mobil cihazların ve Kendi Cihazını Getir (BYOD) teknolojilerinin kullanımındaki artış saldırı alanlarının da artmasına neden olduğundan bu türden bağlantılarla ilintili olası zafiyetlerie yönelik görünürlüğün de artmasını da gerekli kılmaktadır.

UYUMLULUK
Getirilen yeni mevzuat gereklilikleri riskin değerlendirilmesi, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve etkin bir raporlama yapılabilmesi için gerçek-zamanlı ve sürekli bir izlemeye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.