Güvenlik zafiyetlerinin birçoğu son kullanıcılara tanınan idari hakları kaldırmak suretiyle azaltılabilir.

Parola Sunucusu
•    Yerel idari hesapları otomatik bir biçimde tespit ederek kontrol altına alın.
Windows’a Yönetlik Ayrıcalık Yöneticisi
•    Ayrıcalıklı erişime sahip bireysel uygulamaları kullanıcının haklarını artırmaksızın yükseltin.