FireEye Adli (Forensic)  Analiz Platformları’na, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından NATO SIRRI olarak sınıflandırılan bilgileri işleyebilme onayı verilmiştir.   
NATO’nun Avrupa ve Kuzey Amerika’daki operasyonlarında bundan böyle Gelişmiş Kötü Niyetli Yazılım İşletim ve Denetimi kullanım ruhsatı verilmiştir.
MILPITAS, CA—Mayıs XX, 2014—Günümüzün gelişmiş siber saldırılarını durdurma alanında liderlik bayrağını taşıyan FireEye, Inc. (NASDAQ:FEYE), bugün yaptığı açıklamada FireEye Adli Analiz (AX Serisi) Tehdit Önleme Platformu’nun (FireEye Forensic Analysis (AX Series) Threat Prevention PlatformTM ) NATO tarafından Bilgi Güvenliği Ürün Kataloguna (NIAPC) dahil edilmek üzere tasdik edildiğini duyurmuştur. FireEye AX Serisi’nin söz konusu kataloga dahil edilmesiyle NATO ülkelerine ve sivil ve askeri kurumlara, INFOSEC direktifiyle uyumlu olarak yeni nesil tehdit değerlendirme imkanı sunulmaktadır. 
 “Gelişmiş ısrarcı tehditler, NATO’nun özgürlükleri koruma altına alma misyonuna katkıda bulunan hükümetler ve en nihayetinde özel kurumlar nezdinde gitgide daha elle tutulur, somut tehditler haline gelmektedir” diyen FireEye Avrupa Başkan Yardımcısı Paul Davis, “Üye ülkelerin, NATO planları veya haberleşmeleri gibi yüksek öneme haiz bilgileri ele geçirme hedefi doğrultusunda destek alan  gelişmiş tehdit aktörlerinin birincil hedefi haline geldiğini” vurgulamıştır. Davis “Bu türden tehditleri tespit etmek üzere tasarlanmış olan FireEye Adli Analiz Platform’larının NATO tarafından tasdik edilmesinden dolayı büyük bir onur duyduklarını” belirtmiştir.
NIAPC (Nato Bilgi Güvenliği Ürün Katalogu), NATO Sistem Operasyon Merkezlerine çok sayıda Bilgi Güvenliği (Information Assurance-IA) ürünü ile sınıflandırılmaya tabi tutulmuş ya da tutulmamış NATO bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesine olanak tanıyan Koruma Profilleri ve Paketleri sunmaktadır. Ürünler, koruma altına alabilecekleri en üst düzeydeki NATO bilgilerinin tespiti esnasında üç kademeli bir değerlendirmeye tabi tutulmakta olup, FireEye Adli Analiz (AX Serisi) söz konusu NATO değerlendirme aşamalarının tamamını geçmiş ve NATO SIRRI olarak sınıflandırılan bilgileri işleyebilecek yetkinliğe sahip olduğu tasdik edilmiştir.
“NATO bilgilerini, üyeleri ve kurumları siber güvenlik tehditlerine karşı korumak son derece büyük önem taşımaktadır” diyen NATO Bilgi Güvenliği Direktörü John Tatman “gelişmiş tehdit unsurunun siber güvenlik operasyonlarının büyümekte olan bir kısmı olduğunu ve işte tam da bu nedenle FireEye gibi  bu türden saldırılara odaklanan tedarikçileri değerlendirmeye aldıklarını” vurgulamıştır.
FireEye AX Serisi güvenlik analistlerinin şüpheli dosyaları ve Web objelerini güvenli bir şekilde işletmeleri ve bunları kötü niyetli faaliyetler anlamında denetleyebilmeleri için tasarlanmıştır. FireEye’ın Multi-Vector Virtual ExecutionTM motorunu kullanan kurumlar, adli detayları, gelişmiş kötü niyetli yazılımların şebeke ihlalinde kullandıkları tekniklerin çevresinde oluşturma imkanına sahip  olmaktadırlar. NIAPC katalogunda yer alan FireEye AX Serisi hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.ia.nato.int/niapc/Product/AX-Series_513veya http://www.fireeye.com/products-and-solutions/forensic-analysis.html adreslerini ziyaret edebilirsiniz.