Foxit PDF Security Suite (Güvenlik Suiti)

Hassas PDF dökümanlarını koruyun.

Foxit® PDF Güvenlik Suiti, Microsoft® SharePoint® veya Active Dİrectory® Rights Management Services (AD RMS) ile Exchange® kullanan işletmelere maliyet etkin bir PDF koruma politikası sunmaktadır. Foxit® PDF Güvenlik Suiti, bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine veya uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda, Microsoft AD RMS’e kadar genişleme sağlayarak, IT profesyonellerinin PDF dokümanlarına yönelik bir koruma politikası oluşturmasına olanak tanır. Koruma altına alınmış bu PDF dokümanlar Foxit Reader tarafından okunabilir. Foxit Reader, Microsoft’un AD RMS 2.0, SharePoint® 2013 ve Office 365 ortamlarındaki SharePoint Online için tercih ettiği bir PDF okuyucudur.

   
SharePoint ortamlarında
PDF Güvenlik Suiti
Exchange ortamlarında
PDF Güvenlik Suiti
Masaüstü ortamlarında
PDF Güvenlik Suiti

Microsoft Active Directory Rights Management PDF'i de kapsayacak şekilde genişletin.

Foxit PDF Güvenlik Suiti SharePoint ve Exchange ortamlarında AD RMS'yi PDF dökümanlarını içerecek şekilde genişletir. Foxit PDF Güvenlik Suiti'nin öne çıkan özellikleri aşağıda yer almaktadır.

 

SharePoint Exchange ortamlarında AD
RMS'yi PDF dökümanlara kadar genişleten
maliyet etkin bir mekanizma
Mevcut IT altyapısının değerini artırır
Mevcut RMS politikalarının üzerine kurulabilir
Asgari düzeyde destek ve eğitim gerektirir
Çevrimiçi veya çevrimdışı durumdayken PDF
dokümanlarına kalıcı bir bilgi-odaklı güvenlik
uygular
Pahalıya mal olan bilgi kaybını önler
Kurumsal yönetişimde iyileştirme sağlar
Mevzuat ilişkin gerekliliklerle daha iyi uyum sağlanmasına olanak tanır
AD RMS bilgi politikalarının bireysel PDF
dokümanlarında dinamik olarak
yönetilmesine imkan sağlar
Gizli bilgilere kurum içerisinde sadece belli kişilerin veya
görev rollerine/ünvanlarına/fonksiyonlarına göre belirlenen
belli alt kümelerin erişebilmesi için kısıtlamalar koyar
Kullanıcı izinleri kolaylıkla eklenebilir/iptal edilebilir
İnceleme, kopyalama, baskı alma gibi PDF
doküman kullanımlarını kontrol eder
Genellikle  kağıt bazlı  ya da kişisel işbirliği şeklinde
yürütülen iş akışını daha güvenli bir işbirliği oluşmasını
teminen düzene koyar
PDF formlarının doldurulabilmesi özelliğini 
devreye sokma seçeneği
Doküman bazlı süreçlerin hedef okuyucu kitlesi ile
daha iyi irtibatlandırılmasını teminen genişletilmesi
PDF içeriğini inceleme, metin ve görüntüleri seçip
alma, içerik üzerinde değişiklik yapma, baskı alma
ve bilgi notu ekleme ya da değişiklik yapma gibi
PDF özellikleri arasından seçim yapma
İşbirliğinde iyileşme sağlama ve doküman incelemenin
düzene konulması
Dijital imza da dahil olmak üzere PDF
formlarının güvenlik özelliklerinin devreye
alınmasında seçim yapma olanağı
Kurum form ve veri güvenliğinin  dijital imza ile
geliştirilmesi
Programa ait arayüzler üzerinden izin ve yetki
ayarları sayesinde PDF dosyalarının şifrelenmesi
ve korunması
In script veya on-demand çalıştırmak için IT yöneticilerine yönelik
Command Line Interface (CLI-Komut Satırı Arayüzü)
Geliştiricilerin mevcut uygulamalara katılabilmesini teminen C programlama arayüzleri
Dosyaların koruma altına alınması ya da koruma altından
çıkarılmasını teminen dosya paylaşımı/dosya depolama ortamının desteklenmesi
Foxit PDF Güvenlik Suiti’nin Temel Seçim Nedenleri
- Mevzuata uyum gerekliliklerinin kurum çapında karşılanmasında yardımcı olur.
- AD RMS’yi SharePoint Server ve Exchange Server ortamlarında
  PDF dosyalarını kapsayacak şekilde genişletir.
--Microsoft Office® ve PDF dosyaları arasındaki güvenlik boşluğunu doldurur.
--Asgari düzeyde destek, eğitim ve yönetim gerektirir- Microsoft Office dosyaları için hali hazırda kullanmakta olduğunuz aynı RMS ortamını kullanır.
- Kolay ve sorunsuz kurulum
- 24/7 Destek

Sistem gereksinimleri
- Microsoft Office SharePoint Server (2007 veya 2010)
- Microsoft Exchange Server 2010 ve 2013
- Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit) ve Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit): Microsoft RMS Client 1.0 SP2;
- 1GB bellek, 10MB boş disk alanı