Thycotic Group Management Server’ın başlıca özellikleri şunlardır:

•    IT yöneticisi olmayan yöneticilerin de kendi active directory gruplarını yönetmesine basit, güvenli web portal vasıtasıyla izin verir.
•    Active Directory gruplarını güncel tutar ve hatırlatıcılar gönderir.
•    Active Directory gruplarının bölüm liderleri tarafından kontrol edilmesini sağlar.
•     Hata yapılma olasılığını azaltır ve sorumluluğun bölüm liderlerinde kalmasını sağlar.