Hızlı ve otomatik işletim sistemi sağlama.

Günümüzün karmasık ve çok-platformlu BT ortamlarında, elle yapılan disk görüntüleme ve imaj dagıtım (image deployment) süreçleri oldukça yetersiz kalmaktadır. BT personelinin degerli mesaisini bir defaya mahsus sistem görüntülemeleri için kullanmayı göze alamayacagınız gibi, isletim sistemi görüntülemelerinin zamanında gerçeklestirilmemesi, yazılım ve düzgün sürücülerin temin edilmemesi sonucunda personel verimliligi ve etkinligini düsürme tehlikesini de göze alamazsınız.

KACE Sistem Dagıtım Cihazı
(K2000) birden çok uzak site/yerleske üzerinde büyük ölçekli bir sistem dagıtımı sürecinin otomatik olarak ve hızlı bir sekilde yapılmasına olanak tanıyarak hem zamandan hem maliyetten tasarruf etmenizi saglar.

Donanımdan bagımsız (hardware-agnostic) olan bu çözüm, baslangıç konfigürasyonunu ve süre gitmekte olan ana sistem görüntülerinin yönetiminin yanı sıra farklı donanım platformları üzerinde gerçeklestirilen sürücü güncellemelerini düzene koymak suretiyle bir yandan operasyonel maliyetleri düsürür bir yandan da baglı sistemlerin güncel ve güvenli kalmasına olanak saglar. Tüm bunlara ilaveten, yapılmıs olan kullanıcı ayarlarını (user settings) ve dosyalarını eski durumuna getirmek (restore) suretiyle de kullanıcıların hiç zaman kaybetmeksizin yeni görüntülenen sistemde randımanlı olarak çalısmalarına imkan tanır.

KACE, diger çözümlerden farklı olarak, büyüyen orta-ölçekli kurumlara yönelik özel bir amaçla olusturulmus oldugundan, yüksek maliyetli profesyonel hizmetlere ve sırf bu amaç için tahsis edilen donanımlara ihtiyaç duymadıgı gibi etkin kullanım için bu alanda yogun egitim almıs personele de gerek kalmaz. Bütünlesik mimarisi sayesinde pek çok kurumun iki haftadan daha kısa bir süre zarfında sistem kurulumunun tamamını eksiksiz bir sekilde gerçeklestirmesine olanak tanır.Merkezi sistem dagıtım islemlerinizi ve merkezi yönetim islemlerinizi K2000 ile hızlı bir sekilde gerçeklestirin.

ÖZELLİKLER
Merkezilestirilmis Yönetim — Bütünlesik bir web tabanlı konsol vasıtasıyla kolay ve merkezilestirilmis bir sistem dagıtım (deployment) ve kurtarma(recovery) olanagı sunar.
Merkezilestirilmis dagıtım kitaplıgı- Dagıtıma yönelik varlıkları kolay yönetilebilen ve güvenli tek bir lokasyonda muhafaza eder.
Donanımdan bagımsız sistem görüntüsü elde etmek- Ana sistem görüntüleme ve yöntemini düzene koyan ve kurumunuzun gitgide büyüyen donanım ve isletim sistemi portföyüne iliskin depolama maliyetlerini düsüren sektör-standardında bir sistem imajı elde etme imkanı saglar.
Windows sürücü yönetimi — Bilgisayar modeline göre en son driver'ları otomatik olarak indirir ve driver'larla çalısmayı kolaylastırmak amacıyla bir driver toplama aracı sunar.
İstege göre uyarlanabilen dagıtım öncesi ve sonrası konfigürasyon — RAID ve BIOS konfigürasyonun gerçeklestirilmesi, uygulamaların kurulması ve kendinize ait komut dizilerinin (scripts) dagıtılması gibi tüm dagıtım görevlerini otomatiklestirir.
Network önyükleme mimarisi — Network üzerinde hatta isletim sistemsiz bilgisayarlarda dahi (bare-metal machine) dagıtım varlıklarının konfigüre edilmesine/yapılandırılmasına olanak tanır.
Windows Network isletim sistemi kurulumu — Herhangi bir sistemin donanımdan bagımsız olarak yapılandırılmasına olanak tanır.
Multi-casting — Çok sayıda cihaza eszamanlı olarak aynı yapılandırma veri bitlerini göndermek suretiyle bir yandan büyük ölçekli yazılım yapılandırma hızını önemli boyutta artırır, bir yandan da network bant aralıgı tüketimini/kullanımını düsürür.
Görev motoru — Dagıtım görevlerinin sırasını kontrol eder, sistem yeniden yüklemelerinin kesintisiz bir sekilde yapılmasına olanak tanır ve KACE Sistem Dagıtım Uygulamasının gerçek zamanlı bir sekilde güncellenmesini saglayarak gerçek bir “lights-off” dagıtım yapma imkanı sunar.
Windows kullanıcı durumu geçisi — Kullanıcıya özel ayarların ve dosyaların alınmasını (capture), depolanmasını ve dagıtımını merkezi bir sekilde yapmak suretiyle, dosyaları, dosya türü ve lokasyonlarına göre dısarda tutarak (exclude) uyumluluk gereklerini yerine getirir ve tek asamalı çevrimdısı bir geçis imkanı tanır.
Uzak sistemlerde onarım ve kurtarma imkanı — Bagımsız/dogal görüntüleme yazılımı(native imaging software) da dahil olmak üzere bagımsız/dogal (native) Windows ve Mac araçları kullanmak suretiyle sistemleri kurtarma imkanı tanır.
Tuümlesik Raporlama — Sistem dagıtımı ve uygulama yönetimini kolaylastırır.
Uzak yerleske/site yönetimi — Sadece bu ise özel olarak tahsis edilmis (dedicated) ve yerinde(onsite) bir donanıma ya da personele gerek kalmaksızın, uzak bir sanal uygulama vasıtasıyla isletim sistemleri, sürücü ve uygulamaların uzak yerleske/sitelerde dagıtımına olanak tanır. (bu durumda sanal bir konuk makinenin (VMguest) olması gerekir)
Off-board depolama -- Network dosya sistemi (NFS) protokolü kullanılarak network baglantılı depolama ilavesini mümkün kılar.

İŞLETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ
WINDOWS®
Windows 8 and 8.1 Professional, Enterprise
Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate
Windows XP SP3 Professional, Tablet PC, Media Center
Windows Server® 2012 Foundation, Essentials, Standard*, Datacenter*
Windows Server 2012 R2 Foundation, Essentials, Standard*, Datacenter*
Windows Server 2008 Web Edition, Standard, HPC Edition
Windows Server 2003 Web Edition, Standard, Enterprise, Datacenter, HPC
Windows 10
PXE-enabled NIC
X86 system architecture
Windows 64-bit support

MAC®
Mac OS X® 10.7 (Intel only) – 10.11