Günümüzdeki birçok SIEM 2000 ‘li yılların başındaki eski ve tescilli mimariyi taşımaktadır.
Exabeam Güvenlik Yönetimi Platformu (SMP), uçtan uca veri toplama, analiz ve yanıtı tek bir yönetim ve operasyon platformunda birleştiren modern bir SIEM'dir.
Günümüz modern teknolojiyle tasarlanmış Exabeam ürünleri Ürün Pazarlama yöneticisinin konuyla ilgili makalesinin 10 ana başlığı aşağıda yer almaktadır.


Modern bir SIEM’de mutlaka olması gereken 10 özellik:
1.    Mevcut tüm kaynaklardan verinin toplanması ve yönetilmesi
2.    İyi incelenmesi gereken büyük veri mimarisi
3.    Log alımı için doğru ve sabit fiyatlandırma
4.    Kullanıcı ve varlık içeriğinin zenginleştirilmesi
5.    Kullanıcı ve varlık davranış analizi
6.    Yanal hareketin otomatik takibi
7.    Geliştirilmiş bilgi güvenliği modeli
8.    Önceden oluşturulan olay zaman çizelgeleri
9.    Olay önceleklendirme
10.    Güvenlik orkestrasyon ve otomasyon cevabı (SOAR)

Detaylı bilgi için tıklayınız