NovaStor Zorlu Bir Görev Olan Bir Milyon Küçük Dosya Yedekleme İşinde Rakiplerine Üstünlük Sağladı.

NovaStor bünyesinde gerçekleştirilen bir çalışmada, küçük işletmelerin şebeke yöneticileri açısından öteden beri zorlu bir görev olan, çok sayıda küçük dosyanın yedeklemesi görevi verildiğinde,  yaygın yedekleme çözümlerinin gösterdiği etkinlik incelenmiştir.
 
Ödüllü yedekleme çözümleri sunan uluslararası bir tedarikçi olan NovaStor, yaygın yedekleme çözümlerinin, milyonlarca küçük dosyanın yedeklemesinin yapılması görevini üstlendiklerinde  gösterdikleri etkinliğin araştırıldığı  kurum içi bir dizi testi yakın zamanlarda sonuçlandırmıştır. Söz konusu özel test, daha düşük etkinliğe sahip bir yedekleme yazılımının, sınırlı bir yedekleme penceresi içerisinde görevi eksiksiz yerine getirmek için mücadele vereceği bir senaryodaki etkinliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Küçük işletmelerde farklı ortamlarda yer alan kritik verilerinin korunmasına duyulan ihtiyaçtan hareketle, NovaStor mühendislerinden, müşterilerin olağanüstü  özgün  birtakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla NovaBACKUP SMB ürün grubunu küresel boyutta güçlendirmeleri talep edilmiştir.
Müşterinin oldukça fazla sayıda küçük dosyayı, tek bir yedekleme görevi dahilinde belli bir zaman zarfında yedekleyip koruma altına alma gerekliliği  yukarıda bahsedilen ortamlara bir örnektir. Böyle bir senaryo söz konusu olduğunda, genellikle elde edilen sonuç fazla sayıda küçük dosyanın yedeklemesinin, aynı toplam büyüklüğe sahip ancak daha az sayıdaki büyük ölçekli dosyanın yedeklemesinden çok daha uzun zaman aldığıdır. Küçük ve parçalara ayrılmış dosyalar, dosyaların açılması, Meta verilerin okunması, her bir dosya için verilerin tahsisi ve verilerin kaydedilmesi için kullanılan kaynak işletim yükünü de içerebilen, farklı pek çok etkene bağlı olarak çoğu zaman yedekleme yazılımının performasını etkilemektedir. Disk etkinliğinin büyük bir kısmı, bizzat yedeklemenin gerçekleştirilmesinden ziyade bir sonraki dosyanın yerinin aranmasında harcanabilmektedir.
Bu sorunun giderilebilmesinin tek yolu eksiksiz bir sistemin  uygulanması veya tüm dosyaların  görüntü yedeklemelerinin alınmasıdır ancak bu her durum için uygun veya yeterli olmayabilir. İşte gelinen bu nokta, NovaStor’u  yaygın yedekleme ürünlerini, tek bir yedekleme görevi içerisinde bir milyon küçük dosyaya yönelik yedekleme yapılmasında görevlendirmek üzere harekete geçirmiştir.

Eksiksiz Yedekleme için gereken zaman:
NovaBACKUP Business Essentials 16 – Geçen Süre: 23 dakika, 46 saniye

Rakip  A – 33 dakika, 7 saniye
Rakip  B – 54 dakika, 45 saniye

NovaBACKUP verilen görevi rakip ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha hızlı bir şekilde tamamlamış ve yedekleme stratejilerini geliştirmede yedekleme yönetmenlerine çok daha büyük esneklik sağlamıştır. İşletmeler,kritik veri yedeklemesinin tamamlanmasına yönelik olarak kendilerine sunulan kullanılabilir süreyi ve hangi çözümün kendilerine bu elverişli zamanı sunabildiğini dikkate almalıdır.

 
CPU Kullanımı Üst Sınırı:
NovaBACKUP Business Essentials 16 – 13.7 %

Rakip A – 30%
Rakip B – 100 %

Bazı yöneticiler açısından CPU’da arasıra gerçekleşen ani yükselmeler kabul edilebilir olsa da , CPU’dan beklenen zor ve külfetli işler ve CPU’nun yüke nasıl bir tepki verdiği de başka performans sorunları anlamında belirleyici olabilmektedir.

Bellek Kullanımı Üst Sınırı:

NovaBACKUP Business Essentials 16 – 0.5%

Rakip A – 13.5%
Rakip B – 10.5%

NovaBACKUP bellek kullanımı üst sınırı kategorisinde de beklentilerin üzerine çıkmıştır. Özellikle küçük işletmeler açısından altın değerinde olan kullanılabilir kaynaklar anlamında, yedekleme yazılımının üstlendiği görevi, yöneticinin herhangi bir müdahalesi olmaksızın kısa sürede tamamlayabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Mevcut pek çok yedekleme çözümü asgari gereksinimlerinin bir parçası olarak dedike sunuculara ihtiyaç duyarken, NovaBACKUP etkinliği ve kaynakların ortaklaşa kullanıldığı ortamlarda işlev görme kabiliyeti ile pek çok şebeke yöneticisi tarafından beğenilen bir çare olarak karşımıza çıkmaktadır.
ıda ülkede de ortaklıklar vasıtasıyla temsil edilmektedir.