Thycotic Password Reset Server’ın başlıca özellikleri şunlardır:

•    Şifrelerin direkt olarak Windows ekranından ya da browser üzerinden resetlenmesini sağlar.
•    Kullanıcıların domaine bağlı olmasalar bile şifrelerini resetleyebilmesini sağlar.
•    Şifre süreleri dolmadan önce kullanıcıya mail yoluyla hatırlatma gönderir.
•     Kullanıcıları şifrelerinin zor ve kompleks olması için zorlar.