Uç noktaları koruma altına alır ve erişim kontrolünü sağlar. Başlıca özellikleri şunlardır:

•    Uygulamanın Teşhis/Tespit Edilmesi (Identify the Application)
•    Güvenilir Uygulamalar Listesi (Application Whitelisting)
•    Bağlamsal/Kavramsal Uygulama İlkeleri (Contextual Application Policies)
•    İlke Açısından bir Değerlendirme Yapılması (Evaluate a Policy)
•    Uygulama Ayrıcalık Artırımı (Application Privilege Elevation)
•    İş Akışına Erişim (Access Workflow)
•    Eyleme Geçilmesi (Apply an Action)
•    Uygulamanın Teşhisi/Tespiti (Application Discovery)     
•    İzleme ve Raporlama (Monitoring and Reporting)