Thycotic Secret Server, kurumunuzun en değerli bilgi varlıklarını siber saldırılardan ve kurum içerisindeki tehlikelerden korumak üzere oluşturulmuş kapsamlı bir Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi çözümünü sizlere sunmaktadır. Thycotic tarafından sunulan  Secret Server, Application Control (Uygulama Kontrolü), Local Security (Yerel Güvenlik)  ve Security Analysis (Güvenlik Analizi) çözümleri ayrıcalıklı hesapları koruma altına alırken, kurumlara verimliliği sekteye uğratmaksızın işyerinin günlük faaliyetlerini yürüten kullanıcılarla (business users) idari kullanıcılar (administrative users) açısından en az ayrıcalık içeren politikaları uygulayabilme imkanının yanı sıra uygulamaları kontrol etmek suretiyle saldırı yüzeyini olanağı tanımaktadır.

Thycotic Secret Server’ın başlıca özellikleri şunlardır:

•    Güvenli Depo ve Parola Yöneticisi (Secure Vault & Password Manager)
•    Delillerin Bulgulanması(Discovery)
•    Otomasyon (Automation)
•    Denetleme ve Raporlama (Auditing & Reporting)
•    Gizli İş Akışı (Secret Workflow)
•    Bütünleştirmeler/Entegrasyonlar (Integrations)
•    Oturum İzleme ve Kontrol (Session Monitoring & Control)
•    Gelişmiş Komut Dizisi Oluşturma (Advanced Scripting)
•    Yıkım Onarımı (Disaster Recovery)