BLANCCO

Sims Geri Kazanım Çözümleri
Örnek Olay Analizi


Sims Geri Kazanım Çözümleri, Blancco Veri Silme Araçlarıyla
Ticari Riskleri Rahatlığa  Dönüştürür


Giriş
Sims Geri Kazanım Çözümleri dünya çapında yer alan 37 adet sitesi ile elektrik ve elektronik kurtarma ve geri kazanım alanında bir dünya lideri olup, faaliyetlerini saygınlığı üzerine oturtmuş olan bir kurumdur.

Sims Geri Kazanım Çözümleri, müşterilere elektronik varlıkların yönetimini kolaylaştırma ve bunların geri kazanımına yönelik riskleri azaltmada yardımcı olmak amacıyla, Blancco’nun  dünyada en çok sertifikaya sahip veri silme yazılımıyla desteklenen ve müseccel bir  çevrimiçi sistem olan  WebView’ı yaratmıştır. 

Zorlu Görev
“Süreçleri zamanın sadece %98’lik kısmında doğru olarak gerçekleştirebildiklerinden bir sürücünün manuel olarak silinmesinde insanoğluna bel bağlamak çok sakıncalıdır” diyor Sims Yaşam Döngüsü Hizmetler ekibi ürün müdürü Jon Godfery. “Bu tür bir hata payı da oldukça tehlikelidir.”

Webview ile müşteriler, varlık-kurtarma sürecinin her bir aşamasında kurtarılan BT varlıklarına yönelik olarak gerçek zamanlı bilgiye erişebilirler. Webview sistemindeki önemli unsur, disk silme, yazılım lisanslarının harmanlanmasına ve disk silme durumuna yönelik denetlenebilir raporlar üreten  Blancco veri silme yazılımıdır.

Blancco Çözümü
“Pek çok veri silme ürününü değerlendirmeye aldık ancak bunlar tüm sürücü tiplerine uygunluk sağlayamadılar ve pek çoğu da eksiksiz silmeyi yanlış şekilde raporlardılar-ki bu kabul edilemez bir iş uygulamasıdır” diye izah ediyor Godfrey . “Verilerde fire oluşması sebebiyle vaka başına $ 7 milyon’a kadar ulaşan ve müşterileri ciddi boyutta etkileyen veri yasaları ve düzenlemeleri bulunmaktadır.”

Blancco’nun sertifikalı çözümleri sadece en yüksek standartlara uymakla kalmayıp aynı zamanda yasal pek çok düzenlemenin gerektirdiklerinin ötesinde de imkanlar sunmaktadır. Buna ilaveten, tüm donanım türlerinden veri silebilmekte ve diskin tamamına silemiyorsa bu durumu – Sims Geri Kazanım Çözümleri açısından kilit bir öneme sahip  finansal ve risk yönetimi unsuru olarak öne çıkan- Webview üzerinden ikaz etmektedir.

Sonuç
Blancco, Sims Geri Kazanım Çözümleri için işletme yönünden kritik öneme haiz olanakların küresel boyutta yerine getirilmesinde ve bunlardan sonuç alınmasında yardımcı olmaktadır. Blancco veri silme araçları bir diski silerken, müşterilere silim tarihi, sabit sürücü seri numarası ve diske ilişkin özellikleri içeren varlık bilgilerini sürekli olarak raporlamaktadır. Blancco sürücülerin güvenli bir şekilde silinmesinden hemen önce yazılım profillerini de kaydetmektedir. Bu da müşterilere, yazılımın kaldırıldığının kanıtı olan bir veri sunmaktadır.

Sims Geri Kazanım Çözümleri, hassas şirket bilgilerinin yanı sıra marka, itibar ve sürdürülebilirliğin korunduğu süreçlerin uygulanmasında da potansiyel müşterilere güçlü bir mesaj ile yaklaşabilmektedir. Teknisyenler, silme sürecinin aksamadan yürümesi için  Blancco sunucularını çoklu platformlarda kolaylıkla çalıştırabilmektedir. Blancco’nun yazılımı, Sims Geri Kazanım Çözümlerinin yerinde hizmet sunması açısından gitgide gelişen bir faaliyet çabasını destekleyecek şekilde, tek başına da kullanılabilecek kadar basittir.