Saldırıya açık alanların tesbitine, riskin azaltılmasına ve  uyumluluğun güvence altına alınmasına yönelik olarak Sürekli olarak ağınızı izleme olanağı sağlar.

Risklerin düşürülmesine yönelik olarak kritik soruların cevaplanmasında yardımcı olur

Ağımız üzerinde an itibariyle ne var?
Savunmasız veya  uyumluluk dışı olan ne?
Gizliliği ihlal edilen veya saldırıya uğrayan ne?
İlk olarak hangisini düzeltmem gerekir?


Biz nasıl yapıyoruz?

Gelecek Nesil Zafiyet Yönetimi


Log Toplama


Kötücül Yazılım Tespiti


Forensik Analiz


Uyumluluk ve Yama Monitörizasyonu


Vak’a Müdahalesi


Ağ Davranış Analizi


Mobil, Sanal ve Bulut Kapsamı


Gelecek Nesil Saldırıya Açıklık Yönetimi

Tarama, sezme (sniff) ve sistem gğnlüğü korelasyon verilerini analiz etmek suretiyle saldırıya açık/korunmasız varlıkları, saldırı altındaki varlıkları ve gizliliği ihlal edilmiş sistemleri ortaya çıkartın
Kötü Niyetli Yazılım Tespiti
Kötü niyetli süreçlerin, hileli(rouge) şebeke bağlantılarının ve AV vakalarının tespiti
Uyumluluk ve Yamalama İzleme
Uyumluluk ve yamalama izleme ve denetim kontrollerinin doğrulaması
Şebeke Davranış Analizi
Pasif şabeke izleme ve NetFlow analizi
Sistem Günlüğü Biriktirme (Log Collection)
Vaka kütük biriktirme (Event log collection), normalleştirme (normalization) ve sınıflandırma
Adli/Forensik Analiz
Kurum verilerinize şebekeniz boyunca hızlı ve kolay erişim
Vak’a Yanıt
Kullanıcı ve varlık modelleme ( asset modelling) vasıtasıyla kolaylaştırılmış/düzene sokulmuş (streamlined) iş akışı ve vak’a çözümleri
Mobil, Sanal ve Bulut Kapsamı (Coverage)
Geçici (transient) cihazlar da dahil olmak üzere tüm varlıkların %100 oranda tespitiGöze Çarpan ve En Derin Entegrasyonlar

Yamalama Denetleme

✔ İşletim Sistemleri
✔ Uygulamalar
✔ Sanal Altyapı
✔ Ağ Ekipmanları
✔ Veritabanları
Kötü Niyetli Yazılım

✔ İzinsiz girme, ihlal
✔ Botnets
✔ Gizliliği İhlal Göstergeleri
✔ Şüpheli Faaliyetler
✔ İşletilebilir (Exploitable) Müşteriler
✔ Erişim Kontrol Anormallikleri
✔ Şebeke Anormallikleri
✔ Kötü Niyetli Süreç Tespiti
Konfigürasyon Denetleme

✔ Şebeke Altyapısı
✔ Anti-Virus
✔ Hassas İçerik
✔ Internet Güvenliği Merkezi
✔ DOD
✔ NIST
✔ PCI
✔ HIPAA

Bulut


✔ Sanallaştırılmış Altyapı
✔ Güvenlik Duvarı İzleme
✔ Yazılım Denetleme
✔ Mobil İzleme
✔ Sınır (Boundary) Denetleme

Kritik Altyapı


✔ SCADA
✔ Endüstriyel Kontrol Sistemi
✔ Dijital Bond
✔ NERC

Mobil


✔ Apple
✔ Microsoft
✔ Android
✔ BlackBerry


Sizin Dağıtımınız, Sizin Modeliniz

On-Premise (Kurum içinde yerleşik)
Altyapının kontrolü sizde olur, altyapıyı siz kontrol edersiniz, dış bağlanabilirliğe bağımlı olmazsınız
-veya-
Bulut
hiçbir altyapı ihtiyacı doğurmaz, her daim güncellenir


Dağıtım Mimari - Sizin Ağınız

BİZLER HERŞEYİ, GERÇEK-ZAMANLI OLARAK MONİTÖR EDERİZ

Cihazlarınızın Tamamını. Uygulamalarınızın Tamamını. Kurum içinde yerleşik olarak, ya da bulut üzerinden.