Siber güvenlik alanında küresel bir lider olan Tenable Network Security, endüstri tanımlayıcı zaafiyet yönetimi çözümü Nessus, üst üste ikinci kez Zaafiyet Değerlendirme kategorisinde SANS 2016’nın En İyisi Ödülü’nü kazandığını duyurdu.

SANS Enstitüsü tarafından düzenlenen SANS En İyi Ödülleri, sağlayıcılar tarafından değil son kullanıcılar tarafından yönlendiriliyor ve sadece siber tehditleri durdurmada ve güvenliği artırmada farklılık yaratan programlar ve çözümler bu ödüllere layık görülüyor. Daha fazla bilgi için tıklayınız