● Güvenlik Uzmanlarının adını ezbere bildiği Nessus Zafiyet tarayıcısın mucidi

● Aktif ve pasif zafiyet izlemeye yönelik kabul görmüş model

● Asya, Avrupa ve Amerika’da hızla büyüyen kullanılırlık

25,000’i Aşkın Müşteri

100$m Ciro

500’ün Üzerinde çalışan sayısı

● Son 13 Yıl Boyunca sürekli geliştirilen çözümler