Bu büyük güncelleme ile Privileged Behavior Analytics 10.4, Privilege Manager 10.4 ve Secret Server 10.4 versiyonları yayınlandı.

Secret Server 10.4 Özeti:
Geliştirmeler:

-    Yeni Secret Server SDK: Secret Server SDK, Java API ve .NET/Application API’nin yerine geldi ve artık çok daha hızlı bir şekilde Secret Server’la iletişim içinde. .NET web uygulamaları için komut dosyaları ve yapılandırma dosyalarındaki kimlik bilgilerini tokenize etmenizi sağlar. Ayrıca REST Web Service kimlik doğrulama tokenlarınızı çağırmanızı sağlar. Java API ve .NET/Application API’nin mevcut dağıtımları çalışmaya devam edecektir.
-    Session Monitoring Çoklu Düğümler: Kümelenmiş Secret Server ortamları, ortam izleme olayları için işlem durumlarını otomatik olarak bölebilecek.
-    AD Kimlik Belgesi Önbellekleme: Bu geliştirme ile Distributed Engine, Etki Alanı Denetleyicileri ile iletişim kuramasa bile kullanıcıların Secret Server’a erişmeye devam etmesi sağlanacaktır.
-    Yeni REST Uç Noktaları: Artık gizli bağımlılıklar ve gruplar REST Uç Noktaları sayesinde yönetilebilir.
-    Ve daha fazlası…

Hata Düzeltmeler:
-    Düzeltme olarak; SSH özel şifre değiştiricilerindeki düzeltmeler, Discovery için konfigürasyon sorunu, Chrome oturum açma yardımı ve daha fazlası bulunmakta. Daha fazlası için tüm listeyi görüntüleyin.

Güvenlik Güncellemesi:

-    Birden fazla güvenlik güncellemesi. Detaylar için sürüm notlarına bakın.

Secret Server 10.4 Sürüm Notları: https://thycotic.com/products/secret-server/resources/release-notes/


Privileged Behavior Analytics 10.4 Özeti:
Geliştirmeler:

-    Oturum Açma İyileştirmeleri: Tek Oturum Açma ile Secret Server kimlik bilgileri ile oturum açabilme özelliği.
-    Secret Server Cloud: Entegrasyon artık mevcut.
-    Kontrol Paneli Asistanı: Önemli olayların ve önerilen eylemlerin yeni dökümü.
-    AppCues: Her sayfada faydalı ürün turları.
-    Grafik Geliştirmeleri: Gizli erişim grafiği, etkin bir uyarı varsa kırmızı renkli düğümler oluşturur ve filter yapılandırmaları gelecekte referans olarak kullanılmak üzere kolayca kaydedilir

Privileged Behavior Analytics 10.4 Sürüm Notları: https://thycotic.force.com/support/s/article/PBA-Release-Notes-Privileged-Behavior-Analytics


Privilege Manager 10.4 Özeti:
Geliştirmeler:

-    Yerel kullanıcılar ve gruplar için yeni En Az Ayrıcalık Uygulama (Least Privilege Enforcement):
o    Yerel kullanıcılar ve  gruplar üzerindeki hükümlerini tüm uç noktalar arasında uygulama.
o    Ayrıcalıklı yerel gruplardan hesapları kalıcı olarak kaldırma.
o    Grup üyeliğinin uç noktalardan hatta yöetici tarafından direkt değiştirilmesini önleme.
-    Yerel Hesap ve Kimlik Bilgileri Yönetimi: Kullanıcı özelliklerini yerel hesaplara düzgün bir şekilde uygulayın, güvenli parola gereksinimlerini ayarlayın ve uygulayın, otomatik olarak yerel hesap parolalarını döndürün.
-    Yeni ve Geliştirilmiş Kullanıcı Arayüzü
-    Secret Server ile Entegrasyon: Secret Server’ın kasasına yerel yönetim şifrelerini saklamak için entegre olun.
-    Rol Tabanlı Erişim Kontrolleri: Privilege Manager içindeki kullanıcı izin seviyelerini tanımlayın. Yardım Masası kullanıcı rolünün üyeleri için şifreleri ifşa etme özelliği eklendi.
-    Raporlama ve Gösterge Tablosu: En Az Ayrıcalık girişiminizin sağlığını ve eğilimlerini görebilmeniz için  yerel kullanıcı ve grup üyeliğibe, denetim günlüklerine ve raporlara açık görüş için yapılan iyileştirmeler.
-    Ve daha fazlası…

Hata Düzeltmeler:
-    İngilizce olmayan sistemler için dil ve metin dosyalarındaki güncellemeler.
-    MacOS kopyalama yardımcısı için düzeltmeler.
-    İkincil dosya filtresine ve Windows 10’da çalıştırılan komut dosyalarını nasıl aldığıladığına dair düzeltmeler.
-    Ve daha fazlası…

Privilege Manager 10.4 Sürüm Notları: https://thycotic.force.com/support/s/article/Privilege-Manager-Release-Notes