Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

E-Data Teknoloji Uzmanlığı ile Özel KVKK Farkındalık Eğitimleri Başlıyor

E-Data Teknoloji

 • Anasayfa
 • E-Data Teknoloji Uzmanlığı ile Özel KVKK Farkındalık Eğitimleri Başlıyor

E-Data Teknoloji Uzmanlığı ile Özel KVKK Farkındalık Eğitimleri Başlıyor

27 / Ağustos / 20

Kurulduğu ilk günden bu yana “İş Sürekliliği” kavramını misyon edinen E-Data Teknoloji, distribütörü olduğu bilgi güvenliği ürünleri ile Türkiye’nin dijitalleşmesi ve dijital dönüşümüne katkı sağlamak için çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Eylül ayı itibariyle “KVKK Farkındalık Eğitimleri”ne başlayacak olan E-Data Teknoloji, Kişisel Verilerin Korunması hakkında şirketlerin ihtiyaç duyacağı temel teknik ve idari tedbirleri, tüm kavramsal çerçeve ile katılımcılarla paylaşmaya hazırlanıyor. Eğitim kapsamında Kişisel Verilerin Korunması hakkında tüm bilgiler, şirketlerin VERBİS kaydıyla ilgili yapmaları gerekenler, uyum projesinin safhaları ve bu konu ile ilgili alınması gereken teknik tedbirler katılımcılarla paylaşılacak.

2008 yılından beri tüm Türkiye’ye erişen geniş hizmet ağı ve 800’den fazla iş ortağı ile her sektör ve büyüklükteki firma ve kurumlara hizmet veren E-Data Teknoloji, üstlendiği her bir ürünü, sunduğu çözümün parçası olarak görüyor.

Son yıllarda hızla hayatımıza giren verilerimizin güvenliği, şirketlerin çaldırdığı veriler ve benzer tüm kavramlar kurumlara temel bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumlulukların temelinde alınması gereken idari ve teknik tedbirler yatıyor. Özellikle kurumların gereksiz ürün maliyetlerinin önüne geçmeleri için konu hakkında eğitim almaları ve bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Ücretsiz ve tamamen sosyal sorumluluk olarak hayata geçirilecek KVKK Farkındalık ve Proje Yönetimi Eğitimleri’ne katılan şirket sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar hem KVKK kavramı hakkında temel bilgilere hem de KVKK uyum projelerinde hangi ürün ve çözümün kullanılması gerektiğine dair detaylı bilgilere sahip olacak.

Kısa hatırlatma:

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarının düzenlenmesi kanun ile belirlenmiştir. Kanunun 2’nci maddesinde de belirtildiği üzere bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

GDPR (General Data Protection Regulation) AB Genel Veri Koruma Regülasyonu, güvenlik uzmanları tarafından 2016 yılından beri geliştirilen ve AB tarafından 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren ‘’tüketici veri gizliliği’’ düzenlemesidir. Tüm Avrupa genelinde AB vatandaşlarının kişisel verilerini korumaya yönelik veri gizliliği yasası hazırlamak için geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan veri sahiplerine mal veya hizmet sunan ya da bu veri sahiplerinin davranışlarını izleyen tüm kuruluşlar GDPR’den etkilenmektedir. Düzenlemeler, hem denetleyiciler hem de işleyiciler için geçerlidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bir kurumun asil işinin devamının sağlanması için, bilgilerinin de doğru bir şekilde saklanması gerekir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.  Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır

 

KVKK Farkındalık ve Proje Yönetimleri Eğitimlerine Başvuru Formu

  Distribütör olduğumuz Siber Güvenlik yazılım ve donanım ürünlerimizle Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO 27001), GDPR ve KVKK uyum süreçlerinde, teknik tedbirlerin yerine getirilmesi safhasında, teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle İş Ortaklarımızın yanında yer alıyoruz.

  KVKK, GDPR ve ISO27001 hakkında kısa bilgi

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

  7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarının düzenlenmesi kanun ile belirlenmiştir. Kanunun 2. maddesinde de belirtildiği gibi bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından KVK Kanununa uyumluluk sürecinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemleri içeren Kişisel Veri Güvenlik Rehberinde bulunan teknik tedbirlere göre hazırlanan E-Data Teknoloji’nin distribütörlüğünü yaptığı ürünler:

  Yetki Matrisi  
  Yetki Kontrol   THYCOTIC
  Erişim Logları   THYCOTIC
  Kullanıcı Hesap Yönetimi   THYCOTIC
  Ağ Güvenliği   FIREEYE / SONICWALL / TENABLE
  Uygulama Güvenliği   THYCOTIC
  Şifreleme   COSOSYS
  Sızma Testi    
  Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri   FIREEYE / MALWAREBYTES/SONICWALL
  Log Kayıtları  
  Veri Maskeleme    
  Veri Kaybı Önleme Yazılımları   COSOSYS
  Yedekleme   QUEST
  Güvenlik Duvarları   SONICWALL
  Güncel Anti-Virüs Sistemleri   SONICWALL / MALWAREBYTES
  Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme   BLANCCO (veri imha)
  Anahtar Yönetimi   THYCOTIC


  GDPR (General Data Protection Regulation) AB Genel Veri Koruma Regülasyonu :

  GDPR, güvenlik uzmanları tarafından 2016 yılından beri geliştirilen ve AB tarafından 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren ‘’tüketici veri gizliliği’’ düzenlemesidir. Tüm Avrupa genelinde AB vatandaşlarının kişişsel verilerini korumaya yönelik veri gizliliği yasası hazırlamak için geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan veri sahiplerine mal veya hizmet sunan ya da bu veri sahiplerinin davranışlarını izleyen tüm kuruluşlar GDPR’den etkilenmektedir. Düzenlemeler, hem denetleyiciler hem de işleyiciler için geçerlidir.

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bir kurumun asil işinin devamının sağlanması için, bilgilerinin de doğru bir şekilde saklanması gerekir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.  Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

  KVKK ve ISO27001 uyumluluğu için E-Data Teknoloji Ürünleri