Search

Type the word you want to search for and press the search button.

KVKK

E-Data Teknoloji

Distribütör olduğumuz Siber Güvenlik yazılım ve donanım ürünlerimizle Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO 27001), GDPR ve KVKK uyum süreçlerinde, teknik tedbirlerin yerine getirilmesi safhasında, teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle İş Ortaklarımızın yanında yer alıyoruz.

 

KVKK, GDPR ve ISO27001 hakkında kısa bilgi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarının düzenlenmesi kanun ile belirlenmiştir. Kanunun 2. maddesinde de belitildiği gibi bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

GDPR (General Data Protection Regulation) AB Genel Veri Koruma Regülasyonu :

GDPR, güvenlik uzmanları tarafından 2016 yılından beri geliştirilen ve AB tarafından 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren ‘’tüketici veri gizliliği’’ düzenlemesidir. Tüm Avrupa genelinde AB vatandaşlarının kişişsel verilerini korumaya yönelik veri gizliliği yasası hazırlamak için geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan veri sahiplerine mal veya hizmet sunan ya da bu veri sahiplerinin davranışlarını izleyen tüm kuruluşlar GDPR’den etkilenmektedir. Düzenlemeler, hem denetleyiciler hem de işleyiciler için geçerlidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bir kurumun asil işinin devamının sağlanması için, bilgilerinin de doğru bir şekilde saklanması gerekir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.  Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.