Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Malwarebytes - Malwarebytes Endpoint Protection

E-Data Teknoloji

  • Anasayfa
  • Malwarebytes Endpoint Protection

En etkili koruma statejisi proaktif önlemlerle başlar, ne var ki koruma yaklaşımlarından en iyisini bulmak öyle sihirli değnek marifetiyle olacak bir şey değildir. Aslına bakılırsa, güvenlik uzmanları kurumların uç noktalarının korunmasında tek bir teknoloji ya da tekniğe tamamen bel bağlamayı doğru bulmazlar. Etkin koruma sadece günümüz tehditlerinin değil aynı zamanda gelecekteki tehditlerin üzerine de eğilmeye imkan tanıyan katmanlı bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Malwarebytes Endpoint Protection çözümü, uç noktaların korunmasına yönelik olarak çoklu tespit teknikleriyle birlikte katmanlı bir yaklaşım kullanan gelişmiş bir tehdit önleme çözümüdür. Kurumlar bu sayede bilinen ya da bilinmeyen tüm kötücül yazılımlara, fidye yazılımlarına ve zero-hour tehditlerine karşı eksiksiz bir koruma zincirinden yararlanmaktadırlar. Tek bir ajan üzerinde birleştirilen Malwarebytes Endpoint Protection, çoklu bireysel çözümlerin konuşlandırılma sırasında sıklıkla karşılaşılan karmaşıklıkları ve maliyeti azaltmaktadır.

Sektörün en iyi bilgiyi barındıran telemetrisi, Malwarebytes Endpoint Protection çözümünün içerdiği tespit tekniklerinin sağladığı faydalardan yararlanmaktadır. Malwarebytes’ın, mevcut güvenlik çözümlerinin yetersiz kaldığı noktada tehditlerin eksiksiz ve kusursuz bir biçimde iyileştirilmesine imkan veren altın bir standart olduğu, günlük bazda 500,000 müşteri ve kurumun Malwarebytes teknolojisini yüklüyor olmasıyla kanıtlanmıştır. Malwarebytes her gün 3 milyon bulaşmayı tespit edip bunları iyileştirmektedir. Söz konusu özgün telemetri, hala başarılı bir şekilde kullanımda olan tehdit ve tekniklerin iç yüzünü anlamakta ve bu saldırıları neyin etkin kıldığına ve bunlara nasıl en iyi karşılığın verilebileceğine dair çok daha iyi bir kavrayışa sahip olunmasına imkan tanımaktadır.

Temel Faydalar

Katmanlı Tespit Teknikleri: Malwarebytes Endpoint Protection çözümü, hem yürütüm öncesi hem de yürütüm sonrasında çalışan; imzasız ve eşleşen teknoloji katmanlarından oluşan oldukça etkin bir karışım kullanmak suretiyle saldırı zincirinin her aşamasında saldırıları tespit eden ve bunlara karşı koruma sağlayan çeşitli teknikler kullanmaktadır. Söz konusu yürütüm öncesi teknikler, en iyi bilgiyi barındıran uzaktan ölçümlerden sonuna kadar yararlanıldığı için güncellenmekte ve bu sayede de bulaşma zincirinde kesintisiz ve çok daha erken bir tespit yapılmasına olanak tanımaktadır.

Eksiksiz ve Kusursuz İyileştirme: Malwarebytes Endpoint Protection, sadece birincil tehdit yük kapasitesini değil, bulaşmanın tüm izlerini ve bununla ilgili yapay olguları ortadan kaldırmasını teminen Linking Engine teknolojisinden yararlanmaktadır. Söz konusu imzasız yaklaşım, tehdit taramalarını hızlandırmakta ve normal şartlar altında uç noktaların silinmesi ve yeniden görüntülenmesi için harcanan zamandan tasarruf sağlamaktadır. Buluttan Yönetim: Malwarebytes Endpoint Protection çözümünü, sizlere Malwarebytes bulut tabanlı uç nokta yönetimi platformumuz üzerinden sunmaktayız. Karmaşıklığı azaltan bu platform, uç nokta sayısı ne olursa olsun Malwarebytes Endpoint Protection çözümünün ve diğer Malwarebytes çözümlerinin konuşlandırılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezileştirilmiş bu bulut konsolu, kurum içinde yerleşik birtakım donanımlar satın alınmasını ve bunlarla ilgili bakım masraflarını ortadan kaldırır.

 

Kataloglar ve Dahasheet


Videolar


Ürün Ana Kategori:

Malwarebytes

Bilgi Alın